W NIEWIELKIM STOPNIU

W niewielkim tylko stopniu zajmują się oni zawodowymi, technicznymi czy naukowymi aspektami kształcenia Ponadto w żadnym razie nie dążą oni do przyspieszenia roz­woju przemysłowego czy społecznego. Zmierzają wreszcie do podtrzymywania ogólnego konseiwatyz- mu. W krajach komunistycznych dominują wszędzie marksistowskie filozofie czy teorie wychowania; wnioski, jakie z nich wynikają, stanowią niemal za­przeczenie idealistycznej koncepcji świata. Aczkol­wiek, i to w sposób ciekawy, istnieją między nimi duże analogie w dziedzinie wychowania moralnego; w tym przypadku proponowane cele są bardzo do sie­bie podobne. Wyraźnie najbardziej uznane i wpływo­we filozofie wszędzie łączą się z historią kulturalną, społeczną i polityczną danego narodu i stanowią naj­solidniejsze oparcie dla tych, którzy dominują w apa­racie państwowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *