UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA

Za pomocą konsultacji przeprowadzonej wśród dwudziestu pięciu zorganizowanych grup (ludowych, politycznych, korporacyjnych, związkowych, społecz­nych, przedsiębiorstw itp.) określono cechy „nowego człowieka” w nowej Nikaragui i przekształca się ma­sę informacji i opinii w cele edukacyjne.Udział społeczeństwa w opracowywaniu celów wy­chowania ma miejsce także w krajach o ustroju de­mokratycznym i liberalnym, jak Kostaryka. Kraj ten, posługując się tym, co jego mieszkańcy nazywają „konsultacjami otwartymi”, eksperymentuje obecnie za pośrednictwem badań uczestniczących nad opraco­waniem celów wychowania, podwójną drogą — z góry na dół i z dołu do góry. Cele wychowania w Kosta­ryce będą więc przede wszystkim efektem pewnej zgody narodowej.Cztery kraje, o których wspominaliśmy, stanowią wyraźne przykłady określania celów: za pomocą me­tody interpretowania rzeczywistości (Meksyk), upo­wszechniania odgórnego aż do powszechnej zgody (Kuba), konsensusu postępującego (Kostaryka) i bez­pośredniego uczestnictwa (Nikaragua).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *