TAKTYKI I STRATEGIE

Po to jednak, by nie pomieszać taktyki i strategii, celów i zadań, trzeba krótko sprecyzować:zadanie, czyli cel, do którego zmierzamy, a więc działanie zaprogramowane do realizacji,priorytety, które powinny się pojawić (wskazać miejsce w szeregu),cele ostateczne; cel dalekosiężny, końcowy, uwzględniany w strategii, racje najwyższe, pełne urze­czywistnienie.W ten sposób z uwagi na swój cel ostateczny (np. uczynienie człowieka szczęśliwym) edukacja może pre­cyzować zadania (dla szkoły — kształcenie kadr, uczo­nych, techników), określając równocześnie priorytety (walka z analfabetyzmem, oświata sanitarna, kształce­nie rolnicze itp.). Teoria natomiast — to stanowisko czy w zasadzie intelektualny pogląd na jakiś temat. Może więc istnieć tyle teorii ile poglądów, opinii, na­wet sądów dotyczących jednej i tej samej rzeczy.Postępowanie w sposób pragmatyczny i różnorod- ny, apelowanie do celów ostatecznych dominują w Afryce nad potrzebą ogłaszania i realizowania teorii. Właśnie doświadczenie afrykańskie w różnorodnych formach winno dostarczyć elementów teoretycznych, jakie trzeba wnieść do działalności edukacyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *