ŚWIATOWA URBANIZACJA

Dyskusję można więc kontynuować. W chwili obec­nej najczęściej przyjmowane rozwiązanie polega na uczeniu zespołu przedmiotów w szkołach ogólno­kształcących uczniów w wieku poniżej 14, 15, 16 lat, następnie zaś na organizowaniu szkół kierunkowych w zakresie techniki, nauk ścisłych czy artystycznym.Moglibyśmy dorzucić tu trzy uwagi na temat za­gadnienia treści czy też tego, co z reguły określa się mianem programów.Światowej urbanizacji towarzyszy na ogół zmia­na charakteru pracy: mniej potrzebny jest wysiłek fi­zyczny; więcej — uwaga i napięcie bardziej skon­centrowane. Przed stu lub dwustu laty mniej było po­wodów do organizowania w szkole ćwiczeń fizycz­nych. W naszych czasach staje się to koniecznością. Charakter ćwiczeń fizycznych organizowanych w szkole czy w jakiejś innej instytucji może w bardzo istotny sposób wpływać na rozwój charakteru. Na przykład gry zespołowe, takie jak piłka nożna, mają wpływ całkowicie odmienny od tego, jaki wywiera­ją indywidualne formy współzawodnictwa, jak tenis czy jazda konna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *