RELACJE OSOBOWE

Stąd utwory Jachowicza to wiersze- -portrety dziecięcych wad. Dorosły prezentował wartości cenio­ne w jego świecie. To on ustalał, co jest dobre, a co złe, co god­ne realizacji, a co trzeba odrzucić. Wyraźna dominacja dorosłego nad dzieckiem, prezentującego obce światu młodego człowieka wartości, była charakterystyczna dla dziewiętnastowiecznej po­ezji wypływającej z kręgu Jachowicza. Tak było i u Bełzy, w przyswojonej na gruncie polskim przez Wacława Szymano­wskiego, a niezwykle w swoim czasie popularnej Złotej różdżce, dość makabrycznej książeczce wzorowanej na Der Struwwelpeter (Rozczochraniec) Heinricha Hoffmana. Każde wykroczenie dzie­cka przeciwko normom obowiązującym w świecie dorosłych, przekroczenie ich wymagań, pociągało za sobą karę. Pisząc o relacjach osobowych w dziewiętnastowiecznej poezji dla dzieci Alicja Baluchowa w bardzo ciekawym referacie za­tytułowanym „Wartości wychowawcze poezji dla dzieci”, który stał się inspiracją niniejszej wypowiedzi, stwierdziła, iż kształ­tują one postawę bierności i podporządkowania, a osoba doro­sła zawsze formuje wychowanka na swój wzór i podobieństwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *