REALIZACJA ZADAŃ

Trzeba także zau­ważyć, że gdyby administracja publiczna chciała szybko i radykalnie zmienić autorytatywnie charak­ter zadań, jakie mają realizować szkoły i kolegia (np. po to, aby faworyzować kształcenie zawodowe na niekorzyść nauczania klasycznego), droga reformy byłaby zablokowana przez liczne czynniki, a wśród nich takie jak wielkość, koncepcja, wyposażenie i. roz­mieszczenie budynków, podobnie jak kwalifikacje, nawyki i przesądy personelu, system egzaminowania i oceny itp. Realizacja konkretnych zadań przez szkoły i kole­gia ma więc granice w znacznej mierze pośrednio na­rzucone, co w wielu przypadkach jest nawet nie uświadomione. Istnieją więc przeszkody natury ma­terialnej, takie jak brak dostatecznych zasobów ludz­kich i materialnych. Bardzo często administracja pu­bliczna nie zdaje sobie dostatecznie sprawy z tych faktów, ogłaszając deklaracje na temat zadań, jakie realizuje dany system oświatowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *