PSYCHOLODZY I PEDAGODZY

Zarówno psycholodzy, jak i pedagodzy uważają sztukę za je­den z ważnych czynników kształtujących dojrzałego, a nie tylko dorosłego człowieka. Dorosłość bowiem to stan, który osiąga się automatycznie. Dojrzałość zaś jest jednym z zasadniczych celów wychowania. Człowieka dojrzałego cechuje autentyczna potrzeba twórczości i chęć przekazywania wartości uznanych przez niego za ważne innym ludziom.A jak kształtują się relacje między dorosłym a dzieckiem w poezji dla najmłodszych? Czy człowiek dorosły z tych wierszy jest człowiekiem dojrzałym? Ku jakim wartościom kieruje dziec­ko? Co proponuje dziecku? Czy pokazuje mu to, co istotnie waż­ne? To kilka pytań, na które warto poszukać odpowiedzi w twór­czości poetyckiej dla dzieci. Najstarsza polska poezja dla dzieci, funkcjonująca do dzisiaj w obiegu czytelniczym, to wiersze Stanisława Jachowicza, nie uważającego się wcale za poetę, lecz wychowawcę. Być dzieckiem oznaczało tyle, co być człowiekiem pierwotnym, człowiekiem dzi­kim, z określoną strukturą braków. Zadaniem wychowania, a więc także twórczości literackiej, było jak. najrychlejsze wyprowadze­nie dziecka z tego stanu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *