PRZYBLIŻAJĄCE PROPOZYCJE

Wszystkie analizowane filmy miały charakter baśniowy, a więc odpowiadały upodobaniom dzieci między 5 a 10 rokiem życia oraz ich animistycznemu, antropomorficznemu i artyficjalistycznemu sposobowi myślenia. Bohaterami filmów były upersonifikowane postacie zwierząt czy roślin. W 30 % filmów postacie zwierząt były jedynymi bohaterami. W innych filmach (67%) upersonifi­kowane postacie roślin i zwierząt współwystępowały z postacia­mi ludzi. Dzięki temu pokazywany w filmie świat stawał się bar­dziej podobny do świata realnego, a przedstawiane problemy na­cierały uniwersalnego charakteru. Takie propozycje przybliża­ją i pozwalają dziecku zrozumieć relacje i problemy pojawia­jące się w rzeczywistym świecie. Tylko w jednym filmie jedy­nymi bohaterami byli ludzie (Nie chce być leniuchem). Był to film moralizatorski, polecający by dzieci zawsze słuchały dorosłych. W kilku filmach głównymi bohaterami były dzieci, występujące z ożywionymi rzeczami i upersonifikowanymi postaciami roślin i zwierząt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *