PROSTY PROCES NAUCZANIA

Wychowanie nie stanowi tu prostego procesu nauczania czy kształcenia jednostki; jest ono środkiem kształcenia dla społeczeństwa i przez społeczeństwo. Każdy członek społeczeństwa uczestniczy w tej działalności formowania ludzi dla społeczeństwa. Samo społeczeństwo nie jest tak re­strykcyjne, tak ograniczone jak społeczeństwa na Za­chodzie; obejmuje zarazem żywych i umarłych. Ukazywaliśmy w naszych studiach na temat afry­kańskiego czasu i przestrzeni filozofię, która leży u podłoża afrykańskiej teorii celów wychowania. Z tego powodu, podobnie jak uczestnicy Seminarium w Dakarze w roku 1979, zawsze myśleliśmy i pisa­liśmy, że kultura i społeczeństwo afrykańskie dają się uzasadnić jedynie za pomocą tej właśnie koncepcji celu wychowania, której korzenie w sobie kryją. Od­najdujemy najbardziej niezwykłe dowody tego — za­równo na poziomie szczegółowej analizy elementów tradycji ustnej, jak też na różnych poziomach rzeczy­wistości społecznej w całości: od działań najprost­szych i otwartych do rytuałów najbardziej tajemni­czych i zamkniętych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *