PROBLEM OKREŚLENIA

Problem określenia teorii i celów wychowania w dzisiejszej Afryce nie pojawia się w sposób prosty i ostateczny; wprost przeciwnie, stanowi ulotny re­zultat licznych danych, które bądź się krzyżują, bądź przeciwstawiają się sobie w nieustannym dążeniu do oryginalnych rozwiązań; są ustalone na miarę Afry­ki i przez Afrykę na podstawie optymalnego wy­korzystania wszystkich danych doświadczenia, histo­rii minionej i współczesnej oraz samych czarnych lu­dów. W tym krótkim opracowaniu nie próbujemy ogła­szać takiej gotowej już „teorii” czy jednomyślnie i na zawsze uznanych „celów” jako uniwersalnej recepty, którą wystarczyłoby Afrykańczykowi przyjąć, by mógł rozwiązać wszystkie swoje problemy. Przeciwnie, cho­dzi tu o ich poszukiwanie w sposób skomplikowany i zmienny, gdzie wszyscy zainteresowani (władza, technicy, artyści, ludzie kultury, ekonomiści, ludzie nauki, futurologowie i planiści, pedagogowie, języko­znawcy, socjologowie, filozofowie i in.) stawiają pro­blemy i dyskutują w sytuacjach różnych i zmiennych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *