PRIORYTETY

Na konferencji w Meksyku w 1979 r. j. priorytety były następujące:zastosowanie nowej koncepcji rozwoju ,,z uwagi j na zadania społeczne uczestnictwa wszystkich grup j narodowościowych w wysiłkach na rzecz rozwoju spo­łecznego”;praktyka „wypracowanej polityki rzeczywistej j. demokratyzacji oświaty”, postawiona na pierwszym miejscu, „poza szkołą i systemem oświaty dla zasto­sowania w społeczeństwie globalnym”;podwyższenie wskaźników skolaryzacji i likwidacja analfabetyzmu do roku 2000;orientacja służb oświatowych w kierunku grup społecznych upośledzonych czy marginesowych;ustalenie ścisłych związków między edukacją a światem pracy (ze świadomością wymagań lokal­nych i narodowych);udoskonalenie nauczania przedmiotów ścisłych | i technicznych na wszystkich poziomach. Jedyny oficjalny dokument przedstawiający niektó­re priorytetowe dziedziny działania polityki i plano­wania oświatowego w Ameryce Łacińskiej na ostat- I] nie ćwierćwiecze naszego stulecia pozwala zrozumieć, • w jaki sposób i te strategie stanowią priorytety dla rozwoju systemów oświatowych i społeczeństwa, za­nim staną się ostatecznymi celami edukacji, co nie oznacza, że pomija się oceny teleologiczne i ogólne koncepcje pedagogiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *