POBIEŻNE OBSERWACJE

Pobieżne obserwacje nie upoważniają do odpowiedzi na pytanie, czy taka reakcja dzieci jest wynikiem ich predyspozycji psychicz­nych, czy też działań inicjacyjnych podejmowanych przez insty­tucje wychowawcze — przedszkole i szkołę. To interesujący prob­lem wart dokładniejszych, aczkolwiek nader skomplikowanych ba­dań, tak jak niełatwy jest proces badania literackiej świadomości dziecka.„[. . .] umiarkowana orientacja .dydaktyczna’ i ograniczony moment artyzmu nie tylko nie wykluczają się w świadomości dziecka — jako właściwości sztuki literackiej — ale nawet [. ..] ich współobecność w strukturze utworu jest dla odbiorcy dzie­cięcego naturalną koniecznością”— stwierdził Edward Balcerzan. Z badań odbioru poezji dziecięcej wynika, iż z przychyl­nym przyjęciem dzieci spotyka się nie tylko umiarkowany, ale nawet natrętny dydaktyzm typowy dla utworów Jachowicza. Za­radź złemu zawczasu zostało odrzucone tylko przez 3,5 %> mło­dych odbiorców i to ze względu na to, że „dziewczynka nie słu­chała mamy”!Zmiana modelu stosunków między dorosłym a dzieckiem w po­ezji dla najmłodszych zaznacza się już od czasu twórczości Marii Konopnickiej. „Nie przychodzę ani uczyć dzieci, ani też ich ba­wić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *