NAUCZANIE I WYCHOWANIA

Innymi słowy, truizmem jest przypominanie, że tra­dycyjne wychowanie w Afryce jest pomyślane prze­de wszystkim dla grupy, przez grupę. Oczywiście, w tego rodzaju koncepcji celu wychowania kładzie się akcent na społeczeństwo, porządek społeczny i sta­bilizację, ale czy to oznacza, że jednostka zostaje rów­nocześnie zaniedbana? Wprost przeciwnie, myślimy, że człowiek, jednostka,, stanowi przedmiot wielkiej tros­ki społeczeństw afrykańskich. Chodzi nie tylko o nauczanie, ale zwłaszcza o wy­chowanie; nie jedynie o przekazywanie „umiejętno­ści”, ale i o tworzenie warunków nowego „sposobu życia — zarówno dla siebie, jak dla innych, dla społeczeństwa. Jest to w sumie dążenie do odnale­zienia utraconego raju harmonijnej edukacji afrykań­skiej z okresu przed kolonizacją i wyzwolenia się z zagrożeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *