NA RÓŻNYCH POZIOMACH

Wówczas człowiek, społeczeństwo i świat były z sobą powiązane delikatnie na zasadzie harmo­nii, ale w Afryce trzeba także znaleźć właściwe spo­soby konfrontacji doświadczeń:na poziomie narodowym — poprzez seminaria poświęcone ocenom i samokrytyce;na poziomie regionalnym — oczywiście poprzez seminaria poświęcone ocenom, ale przede wszystkim przez organizowanie ośrodków regionalnych lepiej ustrukturowanych, z lepiej określonym celem działa­nia i poważnymi środkami działania;na poziomie międzynarodowym — zarazem w dziedzinie metod i celów przy zachowaniu swoistości szczegółowych sytuacji konkretnych.Trzeba przede wszystkim rozwijać rozważania nad następują­cymi zagadnieniami: dziedzictwo przeszłości; działania współ­czesne; plany i strategie na przyszłość; metody i treści kształ­cenia; projekt nowego społeczeństwa i celu rozwoju; wkład kul­tury, nauki i techniki do edukacji; typ więzi i stosunków, ja­kie trzeba ustalić, między treścią systemu oświatowego a war­tościami, zarówno społeczeństwa tradycyjnego, jak i społeczeń­stwa przyszłości, które trzeba zbudować. Jaki jest typ zbieżności, dopełnienia, współistnienia? Jak określić i uznać w zrównowa­żonym dialogu „tradycję” i „współczesność”? Jeśli stare przy­słowie afrykańskie mówi, iż nowy sznurek plecie się na koń­cu starego, to jak urzeczywistnić w harmonii i w sposób prak­tyczny tego rodzaju przejście? Jak dobierać „wartości trwałe” i „innowacje”, by zarazem ocalić przeszłość i pozostawić drzwi otwarte dla przyszłości?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *