MĄDRE STYMULOWANIE ROZWOJEM

Konieczność mądrego stymulowania rozwojem dziecka, wy­chowanie dla twórczości uznano za nadrzędne cele wychowania w Raporcie Międzynarodowej Komisji ds. Rozwoju Edukacji, po­wołanej przez UNESCO w roku 1971. „Człowiek dokonuje swego określenia w twórczości i poprzez twórczość” — czytamy w nim. Dalej zaś Edgar Faure, pisząc o zadaniach stojących przed psy- chopedagogiką, określa je następująco: „zachować oryginalność szczerość każdego wychowanka, nie cofając się przed wprowa­dzeniem go w realne życie, przekazywać mu dorobek kultury, nie przytłaczając gotowymi wzorami, pomagać mu w ujawnianiu jego zdolności, powołania i możliwości wyrażania samego siebie, nie kultywując jednak egotyzmu, być szczególnie wrażliwym na specyficzne cechy każdego człowieka, nie zapominając, że twór­czość jest również dziedziną zespołową”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *