KONCEPCJA NOWEGO CZŁOWIEKA

Jakkolwiek w koncepcji ,,nowego człowieka” moż­na dostrzec punkty zbieżne między rewolucyjną pe­dagogiką kubańską a pedagogiką, która kształtuje się w Nikaragui od roku 1979, to jednak metoda stoso­wana dla realizacji celów edukacyjnych w tym ostat­nim kraju pozostaje dość oryginalna. Rewolucja nika- raguańska deklaruje się jako „ludowa, demokratyczna i antyimperialistyczna”, lecz także „pluralistyczna” w mieszanym systemie ekonomicznym. Podjęto po­szukiwania takiego modelu edukacyjnego, który za­kłada dążenie do tego, by nie popaść „w proste na­śladownictwo” innego kraju. Jednym z najistotniej­szych haseł rzuconych w rewolucyjnej Nikaragui jest ewolucja twórcza, nie zaś ewolucja ograniczona, któ­ra popada w łatwiznę plagiatu.A Sergio Remirez Marcado, jeden z trzech człon­ków junty rządowej, powiedział: „Chodzi tu nie o naśladownictwo, ale o tworzenie nowego doświadczenia, bowiem jedynie autentyczne rewolucje stają się z kolei modelami, a rewolucja stanowiąca replikę modelu nie może być wzorem dla przyszłości”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *