KAŻDY Z SYSTEMÓW

Wniosek, jaki nasuwa się na podstawie takich przy­kładów, polega na stwierdzeniu, że ostateczny cel wy­chowania nabiera charakteru bardziej specyficznego i bardziej konkretnego, w miarę jak przechodzi na dru­gi poziom — celów pośrednich, kiedy zostaje jakby przefiltrowany przez znaczący system filozoficzny. Każdy z tych systemów obejmuje jakąś epistemologię, zawiera różne koncepcje świata, przyrody i materii, podobnie jak i środków, za których pomocą człowiek określa siebie wobec świata. Filozofia czy teoria wy­chowania (myślimy o Komeńskim czy o Froeblu) mo­że nawet zawierać w swojej epistemologii bardzo wy­raźne przesłanie na temat pracy, która wyzwala, i pracy, która wyobcowuje. Podobnie każda wielka teoria wychowania obejmuje za pośrednictwem swo­jej koncepcji człowieka społecznego różne koncepcje szóści wielkich teorii wychowania w znacznym stop- sób harmonijny. Hipotezy pośrednio zawarte w więk­szości wielkich teorii wychowania w znacznym stop­nia wywodziły się z idei hierarchii społecznej, nie zaś z idei równości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *