KAŻDY RZĄD

Każdy rząd przyznaje oświacie określony procent dochodu narodowego. Ten procent określa, jakie zna­czenie przypisuje się tej dziedzinie działalności w sto­sunku do innych dziedzin, takich jak zdrowie, obro­na kraju, opieka społeczna i in. Administracje oświa­towe, z reguły ministerstwa, rozdzielają następnie fundusze na różnych szczeblach systemu, przeznacza­jąc je na kształcenie kobiet, mniejszości rasowych i językowych, dzieci z terenów oddalonych i in. Taki przydział zakłada w praktyce, iż zostanie ustalona hierarchia priorytetów, a także decyzji w sprawie wysokości kredytów przyznawanych na realizację każdego pożądanego celu pośredniego czy doraźnego. W istocie polityka polega zasadniczo na tym zestawie priorytetów uzupełnionym odpowiednią argumentacją, która uzasadnia wybory i decyzje. Tak więc pojawia się problem wszelkich rodzajów celów i polityk bezpośrednich i pośrednich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *