DOGODNE DLA ANALIZY

Podobnie gdy mówimy o fazie post-iełoimy, ma­my na myśli to wszystko, co się dokonuje czy dzieje od chwili wprowadzenia reform. Jest to więc raczej punkt odniesienia, punkt wyjścia niż okres „zamknię­ty” czy, w jeszcze mniejszym stopniu, zakończony. Jest także prawdą, że elementy faz poprzednich są nadal aktywnie obecne w chwili teraźniejszej: w spo­łeczeństwie to, co się zmienia, ma nie mniejszy sens, niż to, co nie ulega zmianie.Pojęcie fazy stanowi wycinek, odniesienie dogodne dla analizy, dla uchwycenia ruchu. Sądzimy ponadto, że wybór taki jest usprawiedliwiony, ponieważ w ten sposób jest nam dana wyjątkowa okazja ponownego postępowania drogą, a także osobistego syntetyczne­go odczytania, zasadniczych wydarzeń, jakie od dwu­dziestu lat wyznaczały trudne ścieżki zapasowe kształ­towania i krytyki teorii i celów wychowania w Afry­ce współczesnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *