DLA ZMIAN I TWÓRCZOŚCI

Cele wychowania dla przemian społecznych i twór­czości, jednostkowej czy grupowej, stanowią część odnowionej koncepcji człowieka latynoamerykańskie­go, jaką próbowały zastosować w praktyce dwa kra­je (Peru i Panama). W tych dwóch krajach dokonały się w tym samym czasie (1968) rewolucje realizowa­ne według zasady demokracji ludowej i równocześnie zostały podjęte reformy oświatowe. Reforma w Peru (pierwsza w połowie lat siedem­dziesiątych) wyraża się w trzech hasłach:kształcenie przez pracę i rozwój;kształcenie dla strukturalnych przeobrażeń spo­łecznych;kształcenie dla samowystarczalności i niezależ­ności narodu peruwiańskiego.Reforma oświatowa w Panamie została oparta na trzech celach określających zakres rozwoju osobowo­ści „nowego człowieka” panamskiego;kształcenie w nowym społeczeństwie i dla niego;rozwój inteligencji twórczej;koncepcja „nowego człowieka”, który staje się odpowiedzialny za swój własny rozwój. Podobnie jak we wszystkich regionach świata rów­nież w Ameryce Łacińskiej treść refleksji pedagogicz­nej musi zostać włączona w nowatorskie procesy edu­kacyjne; tylko wówczas będą realizowane jej zadania, gdy będzie ona odpowiadać wszystkim odpowiednim warunkom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *