CELE PEDAGOGICZNE

Oczywiste jest, że cele pedagogiczne mniej lub bar­dziej wyraźne ulegają zmianie. Uznanie prawa jedno­stek mniej uprzywilejowanych do oświaty zmusza do ingerencji w ich kształcenie, prowadząc do zadań edu­kacyjnych nie przewidzianych w dominującym apa­racie edukacyjnym. Z tej racji przełamuje się trady­cyjne ramy zasady „skolaryzacji” i uznaje istnienie sytuacji pedagogicznych nieszkolnych; ponadto zry­wa się z przesądami na temat wieku i czasu przezna­czonych na edukację, dzięki czemu pojawia się teoria i praktyka edukacji permanentnej. Zgodnie z hipotezą, iż teorie edukacyjne nie wywodzą się jedynie ze spekulacji, lecz także z innych kon­cepcji oraz z danych praktyki i polityki, zakłada się, iż tego rodzaju dane są bardzo liczne na subkonty- nencie latynoamerykańskim. Jednakże mimo tej wie­lości danych można różne teorie pedagogiczne ugru­pować w dwie wielkie kategorie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *