CAŁOŚĆ POCZYNAŃ

Całość poczynań w dziedzinie edukacji stanowi, być może, najbardziej ambitne zajęcie ludzkości. Z jednej strony instytucje powołane do kształcenia całej ludz­kości winny pomóc w zaspokojeniu ekonomicznych potrzeb kraju. Z drugiej strony poprzez edukację po­winno się podjąć wysiłek, by zaspokoić dążenia lu­dzi do sprawiedliwości, godności i pokoju, zapewnić im maksimum swobody wypowiadania się i wolności osobistej. Edukacja ukazuje się jako proces, dzięki któremu mogą się rozwijać indywidualność i osobo­wość młodych ludzi i gdzie kształtuje się podstawa zaufania dzięki wpajaniu szacunku dla przeszłości bez ograniczania jednak tego, co nowe, oryginalne i non- konformistyczne. Rezultatem tego procesu jest opano­wanie przez młodych ludzi nawyków i mechanizmów, które po okresie kształcenia uczynią z nich pracow­ników aktywnych, produktywnych, szczęśliwych i ra­dosnych przez całe życie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *