WYMIAR EUROPEJSKI W EDUKACJI

Proces szeroko rozumianej integracji europejskiej obejmuje wszystkie sfery funkcjonowania struktur rządowych i pozarządowych. Dostosowania w go­spodarce i systemie prawnym jak również w sferze przestrzegania podstawo­wych wartości, państwa prawa, ochrony praw człowieka, przestrzegania praw człowieka przyjętych i w pełni akceptowanych przez demokratyczne państwa europejskie wywołuje jednak podstawową refleksję dotyczącą dziedziny, która powinna w tym tak ważnym dla Polski procesie dochodzenia do członkostwa w Unii Europejskiej spełniać rolę zasadniczą i w dłuższej perspektywie prze­sądzać o rozwoju kraju, jego znaczeniu w świecie(Nie ulega wątpliwości, że tą sferą jest edukacja, która przechodzi głębokie przeobrażenią)  .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *