WIELKIE ZNACZENIE WYMIARU EUROPEJSKIEGO

Wymiar europejski w edukacji to wielkie wyzwanie dla całego systemu edukacji, które polega na nowym podejściu do nauczania o Europie i dla Eu­ropy, ale przede wszystkim mówiąc o nauczaniu dla Europy myślimy o Eu­ropie w sposób generalny i symboliczny, w rzeczywistości zaś chodzi o kształtowanie właściwych postaw tolerancji i otwartości, wykształcenia zain­teresowań młodzieży zmianami, które okonują się w Europie i świecie oraz ukazanie roli własnego kraju w dokonujących się zmianach. Eksperci Rady Europy starając się wypracować generalne rekomendacje na temat nauczania o Europie podkreślili, że nauczanie o Europie na poziomie ponadpodstawowym powinno obejmować przeszłość, teraźniejszość i przy­szłość społeczeństw żyjących w określonej przestrzeni geograficznej. Prze­strzeń tę pierwotnie znacząco ograniczono nie przewidując rozszerzenia Rady Europy, które miało miejsce w 1996 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *