WAŻNIEJSZE WYZWANIA

Postanowiono również wzmocnić programy ukierunkowane na wyelimino­wanie uprzedzeń w nauczaniu historii, promować edukację w dziedzinie praw człowieka oraz poszanowania różnorodności kulturowej.W toku II Szczytu Rady Europy, któiy odbył się w Strasburgu w 1997 r., odwołano się do podstawowych wartości demokratycznych państw, do któ­rych zaliczono przede wszystkim:Praw człowieka, spójność społeczną .bezpieczeństwo obywateli i wychowanie w duchu demokracji i różno­rodności kulturowej Jednym z ważniejszych wyzwań, wobec których stanie Europa, jest na­uczanie demokratycznego obywatelstwa, opartego na prawach i obowiązkach obywateli oraz uczestnictwa młodzieży w społeczeństwie obywatelskim. Aby sprostać temu wyzwaniu Rada Europy uruchomiła m.in. nowy program wy­miany młodzieży.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *