NAUCZANIE O PRAWACH CZŁOWIEKA

Prawa człowieka powinny być nauczane od najmłodszych lat.Ich zakres powinien dotyczyć podstawowych kategorii praw, obo­wiązków, zobowiązań i odpowiedzialności człowieka, niesprawiedli­wości, nienawiści i dyskryminacji, w tym problemow płci i rasizmu, wydarzeń, historycznych, które stanowiły przejaw działań na rzecz praw człowieka oraz konwencji międzynarodowych.Zalecenie nr 7 z 1985 r. podaje szczegółowe wskazania, jak należy nauczac, jaka jest rola nauczyciela oraz w jaki sposób kształcić nauczycieli umożliwia­jąc im zdobywanie wiedzy w kraju i zagranicą.Ministrowie Edukacji Państw Rady Europy zalecili państwom monitoro­wanie skuteczności programów nauczania. Podkreślono jednocześnie, iż bier­na postawa młodzieży wobec przemian politycznych, rosnący ekstremizm, nietolerancja i ksenofobia stanowią zagrożenie dla demokratycznych podstaw państw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *