EUROPEJSKIE PROGRAMY

Zwrócono się do Rady Europy o koncentrowanie edukacyjnych pro­gramów na 4 obszarach: promowania demokratycznego bezpieczeństwa, spojnosci społecznej walki z marginalizacją .edukacji na rzecz demokratycznego obywatelstwa, w    tym nauczania w zakresie rozstrzygania sporów oraz w podejmowaniu decyzji promowania wielokulturowego wymiaru edukacjidziałań na rzecz rozwoju wymiaru europejskiego w edukacji, w tym na­uczania języków, nauczania historii, wypracowywania rożnych torm wymiany młodzieży, szkoleń dla nauczycieli, aktywności w ramach kon­kursu „Europa w szkole”.    Działania podejmowane przez Radę Europy odnoszą się do dzieci i mło­dzieży sprawnej i niepełnosprawnej, obejmując wszystkie poziomy nauczania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *