DEBATY POPRZEDZAJĄCE REFORMY

Wiele debat poprzedzających wprowadzenie reformy w edukacji świadczy o  niezwykłym zainteresowaniu tym obszarem^ który zadecyduje w przyszło­ści o naszym miejscu wśród państw europejskich i możliwościach sprostania rosnącej konkurencji. Dyskusje prowadzone w związkuz reformą raz jeszcze uświadomiły problemy, wobec których stanie szkoła, i wyzwania, na które będzie musiała odpowiedzieć. .Te wielkie wyzwania cywilizacyjne wynikają z globalizacji zachodzących procesów i uczestnictwa Polski w szeroko pojętej współpracy międzynarodowej, a zwłaszcza członkostwa w organizacjach mię­dzynarodowych, w tym w Radzie Europy, oraz przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej. Zarówno Rada Europy jak i Wspólnoty Europejskie wykazywały od dłuzszego czasu znaczące zainteresowanie tym obszarem. Jednakże prace Rady Europy na rzecz kształtowania nowoczesnego modelu edukacji mają historię czterdziestoletnią, podczas gdy Wspólnoty Europejskie obszarem edukacji zajęły się w sposób usystematyzowany znacznie później.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *